Jeśli twoja przesyłka z zamówionym towarem jest uszkodzona, niekompletna, lub też nie zawiera zamówionych przez Ciebie produktów - bardzo prosimy o kontakt z wybranym salonem lub na adres reklamacje@eccelent.eu

REKLAMACJE:

Wszelkie reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową Konsument może zgłosić za pomocą formularza kontaktowego, drogą elektroniczną na reklamacje@eccelent.eu, telefoniczną (22) 512-77-32 lub też listownie na adres ECCELENT podany poniżej. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego towaru w Sklepie (kopia paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.). Jednocześnie należy przesłać reklamowany towar na podany niżej adres. Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Nabywcy i powiadomi go o dalszym postępowaniu. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad (dotyczy stwierdzenia wady istotnej) albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sklep odsyła pełnowartościowy produkt na swój koszt na adres podany przez Nabywcę. Inny sposób zwrotu wadliwego produktu może zostać ustalony z działem obsługi klienta.

ZWROTY:

Zgodnie z "Ustawą o prawach konsumenta" (Dz. U. 2014.827), Konsumentowi, nabywającemu produkty na odległość (sklep internetowy) przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty objęcia produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument nie musi podawać przyczyny odstąpienia. Konsument może odstąpić od umowy za pomocą formularza kontaktowego, drogą elektroniczną reklamacje@eccelent.eu, telefoniczną (22) 512-77-32 lub też listownie na adres ECCELNT podany poniżej. W tej sytuacji Klient zostanie poinformowany o dalszej procedurze. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Sklep udostępnia również formularz który można wydrukować i dołączyć do zwracanej przesyłki.
 
Zwroty nie przysługują w przypadku:
 
 - Zakupu towaru w sklepach stacjonarnych.
 - Przekroczenia zarządu, w przypadku art. użytku osobistego po rozpakowaniu zgrzewów folii fabrycznych - opakowań zapieczętowanych, ze względów higienicznych (dotyczy: materace, poduszki, art pościelowe)
 - Zakupu produktów nieprefabrykowanych, w tym na specjalne zamówienia, np. mebli tapicerowanych w wybranej tkaninie, materaców nietypowych, na wymiar lub w niestandardowych pokrowcach ect.

 

 


 

 Reklamowany lub zwracany towar prosimy kierować na adres:
Eccelent meble
ul. Jagiellońska 82
03-301 Warszawa,
z dopiskiem „reklamacja” lub „zwrot"